Strijbos & Van Rijswijk | Stichting Ambiance Tracks

Stedekestraat 53
5041 DM Tilburg
The Netherlands

www.strijbosvanrijswijk.com
info@strijbosvanrijswijk.com

+31 6 81690085 Rob
+31 6 81690086 Jeroen

 

 

 

ANBI informatie

Strijbos & Van Rijswijk | Stichting Ambiance Tracks

 

jaarverslag 2015

verkorte balans 2013

verkorte balans 2014

verkorte balans 2015

 

 

RSIN 806815528

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Ambiance Tracks

Artiesten naam: Strijbos & Van Rijswijk

Statutaire zetel: Tilburg

Bezoekadres: Stedekestraat 53, 5041DM Tilburg

Telefoonnummer: 0681690085 / 0681690086

Internetadres: www.strijbosvanrijswijk.com

E-mailadres: strijbos.vanrijswijk@gmail.com

Datum akte van oprichting: 20-04-1998

Datum akte laatste: 23-01-2012

statutenwijziging

Activiteiten SBI-code: 94994 - Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

Kunstzinnige vorming van amateurs (excl. Dansscholen)

De stichting voldoet aan de Governance Code Cultuur (sinds 2012 in een bestuursvorm van directie- bestuurders met een raad van toezicht) en heeft nadrukkelijk aandacht voor de Code Culturele Diversiteit.

 

Bestuurders

Naam van Rijswijk, Robertus Cornelis

Datum in functie 13-01-2012

Titel Directeur, artistiek leider, zakelijk leider

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd

 

Naam Strijbos, Jeroen Christiaan

Datum in functie 13-01-2012

Titel Directeur, artistiek leider, zakelijk leider

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd

 

Leden Raad van Toezicht

Naam Doms, Johannes Petrus Maria

Datum in functie 01-06-2012

Titel Lid raad van toezicht

Naam Timmermans, Johannes

Datum in functie 10-06-2012

Titel Lid raad van toezicht

Naam Jacob Auke Koene

Datum in functie 20-02-2016

Titel Lid raad van toezicht

 

beloningsbeleid:

De raad van toezicht is onbezoldigd.

De directeuren zijn in loondienst van de stichting ieder voor 20 uur per week.

Andere werknemers werken in freelance dienstverband al dan niet volgens CAO Dans en Theater.

In verband met subsidie eisen worden voor alle werknemers uurtarieven gehanteerd die nooit meer dan €50,- kunnen bedragen.

 

Doel uit statuten:

De stichting heeft ten doel het werk van de componisten Strijbos & Van Rijswijk te ondersteunen op een zo breed mogelijke manier. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer een platform te bieden in de vorm van een rechtspersoon waardoor productie, uitgave, promotie, documentatie en conservatie van het repetoire van Strijbos & Van Rijswijk mogelijk wordt gemaakt. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Uitgangspunten beleid:

S&VR stellen zich verder ten doel het publiek sterker uit te dagen hun voorstellingen met open instelling en creatieve geest te benaderen. Om het publiek de mogelijkheid te bieden de klankervaringen optimaal te ondergaan, brengen ze de muziek verder terug tot de essentie. Transparantie en heldere muzikale feedback staat daarbij voorop.

S&VR willen niet alleen nieuwe vormen van interactie met het publiek en de omgeving aangaan, maar ook vanuit een open benadering bruggen slaan naar diverse culturen en kunstdisciplines. Wij zoeken samenwerkingen op, nodigen andere makers uit bijdragen te leveren aan de creatieve processen, die steeds in beweging zijn en die door synergetische samenwerking naar een hoger plan getild kunnen worden.

S&VR willen hun interdisciplinaire samenwerkingsverbanden uitbreiden en deze omzetten naar naar kwaliteit, authenticiteit en diversiteit. Zij willen hiermee meer bezoekers in Nederland kennis laten maken met elektro-akoestische muziek en haar krachtige rol in de dynamische, ruimtelijke en narratieve beleving van klanken. Dit is van groot belang voor het creëren van draagvlak voor innovatieve creaties.

Strijbos & Van Rijswijk willen in 2017-2020 een volgende stap zetten, door zich als gezelschap stevig te positioneren als (inter)nationaal platform voor cross-mediaal elektro-akoestische muziek. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan kennisvorming, het vergroten van vakmanschap, het documenteren van expertise en de levendigheid van kunst en cultuur in Nederland.